Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van de Nieuwe Park Rozenburgschool. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze website
Hoewel de Nieuwe Park Rozenburgschool tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Nieuwe Park Rozenburgschool expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De Nieuwe Park Rozenburgschool garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
De Nieuwe Park Rozenburgschool of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nieuwe Park Rozenburgschool of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.