Aannamebeleid

Inleiding
De Nieuwe Park Rozenburgschool is een gemengde buurtschool. De school is een afspiegeling van de wijk Kralingen-Oost.
Jaarlijks hebben wij te maken met meer kinderen die aangemeld worden dan dat wij daadwerkelijk kunnen plaatsen. Ook zien wij steeds vaker aanmeldingen van kinderen die niet in de directe omgeving van de school wonen. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt jaarlijks een loting te houden bij een notaris.

Dit aanmeldings- en aannamebeleid heeft als doel het verhogen van de kans op inloten voor de kinderen die in de directe omgeving van de school wonen.

Aanmelding
Alle aanmeldingen vinden plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren zijn op te halen op school of kunnen worden ingevuld via onze website. klik hier
Door het invullen van dit formulier verstrekken ouders gegevens en geven aan in aanmerking te (willen) komen voor plaatsing op onze school.

Ouders kunnen zich op meerdere scholen aanmelden. Bij de aanmelding vragen wij de ouders of de kinderen ook op andere scholen zijn aangemeld. Inschrijven kan maar op één school.
Het is voor iedereen mogelijk om zijn/haar kind aan te melden op de Nieuwe Park Rozenburgschool.

Doelgroepen
Voor de vierjarigen kennen wij twee doelgroepen:

Kinderen die binnen de directe omgeving van de school wonen (zie bijlage).
Kinderen die buiten de directe omgeving van de school wonen.

Loting
Vanaf 2015 zal er alleen nog geloot worden onder de kinderen die in de directe omgeving van de school wonen. klik hier voor kaart
Voor deze kinderen geldt onderstaand aannamebeleid:

Aanmelden kan gebeuren voor instromers vanaf de leeftijd van 1 jaar tot één maand voordat de loting plaatsvindt voor de periode van oktober tot oktober van het daaropvolgende cursusjaar.

Ouders ontvangen van ons schriftelijk bericht of de aanmelding in goede orde is ontvangen.

Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, worden niet op de lotingslijst gezet, maar worden automatisch geplaatst.

Tweelingen (en meerlingen) zullen bij de loting als één persoon worden gezien.

De loting vindt jaarlijks plaats in de maand mei en zal door een notaris worden verricht. Er wordt per kwartaal geloot. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat er in de kleutergroepen een regelmatige instroom plaats zal vinden.

De kwartalen lopen van 1. oktober tot en met december 2. januari tot en met maart 3. april tot en met juni 4. juli tot en met september.

Na de loting verzoeken wij de ouders instemming met de plaatsing schriftelijk kenbaar te maken.

De kinderen die niet zijn ingeloot, komen op onze wachtlijst te staan. De wachtlijst zal in eerste instantie ook per kwartaal verdeeld zijn.

Als een kind 4 jaar geworden is, zal hij of zij van de wachtlijst worden verwijderd. Alleen indien ouders het specifiek aangeven, kan hun kind ook nadat hij of zij 4 jaar geworden is op de wachtlijst blijven staan.

Als ouders geen gebruik willen maken van de ingelote plaats dan zal het eerstvolgende kind op de wachtlijst in aanmerking komen voor deze plaats.

Vragen over de plaats van een kind op de wachtlijst, over de loting, et cetera kunnen uitsluitend worden gesteld aan Mevr. D. van der Maarel via e-mailadres directie@nprs.nl of via telefoonnummer 010-2430140 (uitsluitend vrijdag).

Mocht door een aantoonbare fout of onzorgvuldigheid van de school een kind niet op de lootlijst terecht gekomen zijn, dan zal het betreffende kind altijd geplaatst worden.

Als een kind ingeloot wordt, betekent dit niet dat een oudere broer of zus die reeds op een andere school onderwijs geniet automatisch geplaatst wordt.

Als een kind bijna 4 jaar is, mag het een aantal dagdelen komen wennen. Een uitzondering wordt gemaakt in de maanden december en juni/juli. De schoolsituatie is dan te hectisch om van goede gewenning sprake te laten zijn.

Nieuwe leerlingen (instromers) ontvangen tijdens de wenperiode een rugzakje met hierin allerhande informatie over onze school.

Aanmelding van kinderen die buiten de directe omgeving van de school wonen
Kinderen die buiten de directe omgeving van onze school wonen, kunnen nog steeds op de Nieuwe Park Rozenburgschool aangemeld worden. Zij zullen vanaf 2015 echter niet meer aan de loting deelnemen. Voor deze kinderen gelden de volgende regels:

Aanmelden van deze kinderen kan vanaf de leeftijd van 1 jaar.
Deze kinderen worden automatisch op de wachtlijst geplaatst. Door middel van loting bij de notaris wordt de plaats op de wachtlijst bepaald.

Voor kinderen van 5 jaar en ouder die aangemeld worden, geldt dat als er plaats is in een bepaalde groep zij na overleg met de school van herkomst eventueel geplaatst worden.
Mocht er niet direct plaats zijn voor het aangemelde kind dan zal deze op de wachtlijst worden geplaatst.

Tot slot
Met dit aanmeldings- en aannamebeleid trachten wij de kans op inloten voor de kinderen die dichtbij de school wonen te vergroten en daadwerkelijk een gemengde buurtschool te zijn en te blijven.
Toch willen wij geen enkel kind buitensluiten, wat betekent dat we ook de kinderen die buiten de directe omgeving van de school wonen de mogelijkheid willen bieden op onze school te komen.